Geneza, czyli czym jest Troaching?

W obszarze rozwoju kompetencji mamy dziś naprawdę kilka dobrych metod. Jeżeli przyjrzymy się podstawowej kwestii jaką jest kierunek transferu know-how, to generalnie możemy je sklasyfikować w dwóch podstawowych grupach.

Pierwsza to SZKOLENIA - we wszystkich odmianach, czyli: treningi, warsztaty, seminaria, itp (transfer wiedzy z zewnątrz do uczestnika).

Druga to COACHING - professional, executive, lidership, life coaching, itp. (transfer wiedzy od uczestnika na zewnątrz). Dyrektywność vs generatywność. Każda z tych metod wspaniale sprawdza się w różnych życiowych i biznesowych sytuacjach. Każda z tych metod ma swoje ogromne zalety i żadna z nich niestety nie jest pozbawiana wad.

Szkolenia czyli Trening

Szkolenia, pod różnymi postaciami, bardzo szybko i stosunkowo tanio przekazują wiedzę. Jeśli do tego są „szyte na miarę”, tzn. są połączone z rozbudowanym etapem przygotowania i diagnozy potrzeb szkoleniowych (model możliwy tylko w przypadku szkoleń tzw. zamkniętych), modelami kompetencji czy systemami oceny okresowej, to uzyskujemy naprawdę świetne narzędzie uzupełniania wiedzy i w mniejszym lub większym stopniu umiejętności. Szkolenia są szczególnie skuteczne, kiedy dokładnie wiemy jakiej wiedzy lub umiejętności nam lub pracownikom brakuje i jesteśmy pewni, że uzupełnienie tych braków przybliży nas do obranego celu. Szkolenie ma sens wtedy, kiedy jego temat odpowiada precyzyjnie zdiagnozowanym deficytom i potrzebom. Ważna jest też duża motywacja do zdobywania wiedzy i umiejętności z danego zakresu oraz chęć do późniejszego odświeżania tejże wiedzy i ćwiczenia tych umiejętności.

Tego typu szkolenie możliwe jest tylko w większej grupie osób. Ponadto musi być to grupa z podobnymi deficytami kompetencyjnymi, a taką grupę coraz trudniej jest zebrać. Jest to spowodowane specjalizacją pracowników i nawet podobne na pierwszy rzut oka problemy czy braki mają swój szczególny charakter. Ta „specjalizacja” potrzeb jest wypadkową osobistych braków, historii pracy, wykształcenia, kultury zarządzania w całej organizacji czy dziale i rynku na jakim dana osoba pracuje. Dlatego, dziś praktycznie każdy wymaga nieco innego podejścia i innych rozwiązań.

Co więcej, bardzo często problem jaki chcemy rozwiązać przy pomocy szkolenia nie dotyczy wiedzy jako takiej. Uczestnicy najczęściej już posiadają tę wiedzę. Nabyli ją podczas swojej edukacji akademickiej, praktyk, podczas wielu szkoleń, realizowanych projektów czy po prostu w toku pracy. Zwykle problem leży dużo głębiej i dotyczy głównie motywacji, postrzegania siebie w organizacji, szeroko rozumianej „kultury organizacyjnej” czy własnych celów i postaw.

Coaching

Skutecznym rozwiązaniem, które bezpośrednio dotyka głębokich obszarów postaw i motywacji od zawsze jest coaching.
Coaching pomaga w samodzielnym odkrywaniu swoich możliwości, ograniczeń i w efekcie zmianie tych postaw. Indywidualna analiza, wspólna praca, ogromne zaangażowania klienta i coacha oraz szczerość i otwartość tej relacji zawsze dawała i daje świetne rezultaty. Coaching znakomicie sprawdza się jeżeli osoba coachowana/klient zdobył już całą wiedzę konieczną do osiągnięcia celu, ale bez rezultatu (lub przynajmniej tak uznaje). Również sprawdza się wtedy, kiedy nie wiadomo czy zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności pomoże w osiągnięciu zamierzonego celu, a także kiedy nie wiadomo czego Klient konkretnie potrzebuje. Niestety metoda jest trudna. Wymaga dużego zaangażowania, jest bardzo kosztowna i w stosunku do szkolenia bardzo powolna. Trudno zastosować ją we właściwy sposób kiedy musimy działać szybko i uzupełniać braki wiedzy. Co więcej, począwszy od opracowania nowej metody coachingu przez Timothy’ego Gallweya, jest on metodą o bardzo głębokiej ingerencji psychologicznej. Fundamentem coachingowym jest założenie, że osiąganie swoich szczytowych możliwości dokonuje się głównie poprzez pokonywanie wewnętrznych ograniczeń. Podstawową rolą coacha jest bowiem przeniesienie uwagi podopiecznego z przeszkód zewnętrznych, stojących na drodze do realizacji celu, na jego wewnętrzne bariery, głównie natury psychologicznej. Stąd zainteresowanie sięganiem po narzędzia charakterystyczne dla psychoterapii (np. narzędzia kognitywno-behawioralne, terapii gestalt, czy analizy transakcyjnej). Warto pamiętać, że taka głęboka ingerencja przypominająca “cywilną” wersję terapii nie zawsze jest potrzebna i pożądana z punktu widzenia uczestnika danego programu rozwojowego. Naturalną odpowiedzią na te problemy jest powstały przed kilkoma laty w Niemczech i Holandii TROACHING

Porównanie, czyli troaching na tle coachingu i treningu

Metoda szybka i skuteczna, „nieinwazyjna” jak w przypadku coachingu i doskonale nadając się do pracy w bardzo małych grupach. W swej genezie opierająca sie o coaching ale uzupełniony o wiedzę ekspercką i narzędzia charakterystyczne dla procesu szkoleniowego.

 • Podobnie jak w szkoleniu celem jest uzyskanie wiedzy, czyli realizacja głownie celów racjonalnych. Trener/Coach w modelu troachingu nie ma ustalonego planu pojedynczych zajęć (sesji) ale w odróżnieniu od coachingu ma już przed rozpoczęciem pracy dokładnie ustalone cele oraz plan pracy.
 • Podobnie jak w szkoleniach, trener jest ekspertem w swojej dziedzinie i to on przy użyciu różnych narzędzi może dokonać oceny poziomu umiejętności zdobytych przez uczestnika, jak i sam może być poddany ocenie w celu zweryfikowania swojej skuteczności co do podjętych działań.
 • Z coachingu wykorzystywane są modele pracy np GROW czy OSCAR, a z modelu szkoleniowego bardzo jasno określony cel i szczegółowe badania deficytów i luk kompetencyjnych.
 • Z coachingu wykorzystujemy pracę indywidualną lub w bardzo małych grupach (2-4) osób.
 • Charakterystyczne dla coachngu wyznaczanie sobie prez uczestnika osobistych celów pozostaje y tylko w obszarze zadań i "prac domowych".
 • Z modelu szkoleniowego wykorzystywana jest szczegółowa analiza deficytów, modele kompetencyjne, oceny okresowe czy wywiady z przełożonymi.
 • W odróżnieniu od coachngu, gdzie zawsze osoba coachowana decyduje z czym chce pracować w troachingu mamy dokładnie zdefiniowaną tematykę i obszary pracy.
 • Podczas szkoleń trener w praktyce nie może kontrolować procesu implementacji przekazywanych rozwiązań ponieważ ma tylko dwa dni/ jedno szkolenie.
  W Troachingu mamy kilka sesji i kontrolujemy wdrażanie rozwiązań podobnie jak w coachingu.
 • Troaching służy do przekazywania wiedzy i umijetenosci - postawy, motywacja, autorefleksja to kwestia narzędzi charakterystycznych ale coachingu.
Trening Coaching Troaching
Podstawowy cel Uzyskanie wiedzy, cele racjonalne, konkretnie porady i narzędzia Aktywizowanie do samorozwoju, samouczenie, praca z postawami, emocjami i psychiką Cele racjonalne, konkretnie porady, narzędzia i rozwiązywanie problemów
Oddziaływanie Natychmiastowe ale krótkotrwałe Długotrwałe Szybkie, trwałe ale zależne od motywacji
Modele pracy Brak konkretnego modelu Ściśle określone GROW, OSCAR, STEPPA, SUCCESS, CLEAR, inne Ściśle określone, proste GROW albo OSCAR
Podstawowy cel Uzyskanie wiedzy, cele racjonalne, konkretnie porady i narzędzia Aktywizowanie do samorozwoju, samouczenie, praca z postawami, emocjami i psychiką Cele racjonalne, konkretnie porady, narzędzia i rozwiązywanie problemów
Oddziaływanie Natychmiastowe ale krótkotrwałe Długotrwałe Szybkie, trwałe ale zależne od motywacji
Modele pracy Brak konkretnego modelu Ściśle określone GROW, OSCAR, STEPPA, SUCCESS, CLEAR, inne Ściśle określone, proste GROW albo OSCAR

Trenerzy

Dominik Frajberg Trener

Dominik Frajberg

Charyzmatyczny trener, niezwykle skuteczny menadżer, inspirujący coach biznesowy "...wyjątkowo kontaktowy, z ogromną wiedzą i doświadczeniem ale też pełen humoru i dystansu do samego siebie..."

Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Psycholog biznesu, specjalista w dziedzinie motywacji, sprzedaży i marketingu. Od 10 lat zajmuje stanowiska kierownicze w zagranicznych i polskich firmach doradczych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w dziedzinie zarządzania personelem oraz zarządzania organizacją. Obecnie przygotowuje i realizuje międzynarodowe projekty z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, organizacji i zarządzania.

Obecnie zajmuje stanowisko:

 • Prezes Zarządu Asset Business Development Sp. z o.o. (od 11 lat)
 • Prezes Zarządu Instytutu Badań i Analiz Menadżerskich IBAM. ( od 10 lat)
 • Prezes Zarządu sieci kancelarii prawnych Avoué Polska Sp. z o.o.
 • Prezes Zarządu People Can Fly Sp. z o.o.

Posiada ponad 15 lat praktycznego doświadczenia zawodowego i prawie 400 osobiście realizowanych i nadzorowanych projektów doradczych, szkoleniowych i badawczych między innymi dla:

AGORA, AKZO – NOBEL NOBILES, ALIOR BANK, ALLIANZ, AMBRA, AMERSPORT, ARAL POLSKA, ASTER, ATC CARGO, AUCHAN POLSKA, AXN, BAKOMA, BIOAGRA, BNP PARIBAS, BRITISH – AMERICAN TOBACCO , POLSKA, CABLE BULGARIA AD (BULGARIA), CADBURY POLAND, CANAL+ POLSKA, CARRIER, CARLSBERG POLSKA, CDM PEKAO SA, CHANEL, CITIBANK HANDLOWY, CLOETTA (SWEDEN), COCA-COLA AMATIL (POLAND), CYFROWY POLSAT, DEICHMANN, DUKA POLSKA, DIOR, ENERGIS POLSKA, FEDEX POLSKA, GAWEX MEDIA, GAZETAPRACA. PL, GRUPA ATLAS, HBO POLSKA, HERBALIFE, HERZ ARMATUREN, INCO VERITAS, ING COMMERCIAL FINANCE, ING LEASE POLSKA, NTERCHAMP CO. LTD,INTERDRUK CORPORATION, JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL, KOSMOPROF, KOTLIN DYSTRYBUCJA , KOWARY, LOTOS PARTNER, LEKKERLAND POLSKA, MANROLAND, MAZURKAS TRAVEL POLAND, MEDIA SATURN, MILLENIUM LEASING, MILLENNIUM BANK, NESPRESSO, NESTLÉ WATERS POLSKA, NOKIA, OPEK, OPTIMUM DISTRIBUTION, ORANGE, OTIS, PHILIP MORRIS POLSKA, PIOTR I PAWEL, POLMOS WROCŁAW, POLPHARMA, POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE, POLYMUS, R.J.REYNOLDS TOBACCO (POLAND),R.J.REYNOLDS TOBACCO (UKRAINE), RABEN LOGISTICS, RAISIO FEED LTD (FINLAND), SCANIA POLSKA, SCHIEDEL POLSKA, SEGRAM POLSKA , SEPHORA, SODEXHO PASS, SONY PICTURES, STAR FOODS INTERNATIONAL, STAREDIA SA/UKRAINE, STRABAG, TAC POLSKA, TP INTERNET, UBISOFT, UNIDECO (UKRAINE), UNO FRESCO TRADEX, UPC (UNITED PAN COMMUNICATION), WARNER, WARTA GLASS

Jest członkiem następujących organizacji:

• ABSEL (Association for Business Simulation and Experiential Learning) • SAGSET (The Society for the Advancement of Games and Simulations in Education and Training) • ACTO (Association of Coach Training Organizations) • ASTD (American Society for Training & Development) • IBDC (International Business Development Center) • IPPP (Instytut Partnerstwa Prywatno Publicznego) • EBDA (European Business Development Association) • ASTD American Society for Training & Development • WABC Worldwide Association of Business Coaches

Marek Hajduczenia

Karierę zawodową rozpoczynał na początku lat dziewięćdziesiątych w firmach branży FMCG w tym w Cadbury Poland, gdzie przez wiele lat zajmował się budowaniem relacji z kluczowymi klientami i gdzie zdobył bardzo specjalistyczne doświadczenie handlowe.

Marek Hajduczenia Trener

Następnie w firmie Raben Logistics Sp z o.o. jako Dyrektor ds. logistyki oraz Dyrektor Handlowy w firmach Jeronimo Martins, Eurocash i Mag zdobył bardzo bogate i unikalne doświadczenia w dziedzinie zarządzania strategicznego, zarządzania dużymi zespołami pracowników, zarządzania projektami co zaowocowało wyjątkowymi autorskimi programami z zakresu zarządzania sprzedażą, negocjacji, budowania zespołów handlowych a także wykorzystania technik wywierania wpływu i skutecznej argumentacji. Absolwent Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.

Posiada międzynarodowy certyfikat EBDA (European Business Development Association) w zakresie zarządzania i rozwoju sieci sprzedaży w systemie Retail oraz Zarządzania Organizacją Handlową. Jest członkiem rady programowanej oraz doradcą strategicznym Międzynarodowego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest autorem wyjątkowej w skali międzynarodowej metody motywacji i pracy z zespołem handlowym. Doskonałe umiejętności komunikacyjne wykorzystuje z powodzeniem w prowadzeniu szkoleń a bogate prawie 20 letnie doświadczenie zawodowe w połączeniu z 8 letnią bardzo intensywną praktyką trenerską powodują, iż szkolenia prowadzone przez niego są niezwykle ciekawe i praktyczne. Specjalizuje się w projektach z zakresu sprzedaży, logistyki, zarządzania, wywierania wpływu i negocjacji.

Posiada prawie 20 lat praktycznego doświadczenia zawodowego i bez mała 300 osobiście realizowanych i nadzorowanych projektów doradczych, szkoleniowych i badawczych między innymi dla:

AGORA, AKZO – NOBEL NOBILES, ALIOR BANK, ALLIANZ, AMBRA, AMERSPORT, ARAL POLSKA, ASTER, ATC CARGO, AUCHAN POLSKA, AXN, BAKOMA, BIOAGRA, BNP PARIBAS, BRITISH – AMERICAN TOBACCO POLSKA, CABLE BULGARIA AD (BULGARIA), CADBURY POLAND, CANAL+ POLSKA, CARRIER, CARLSBERG POLSKA, CDM PEKAO SA, CHANEL, CITIBANK HANDLOWY, CLOETTA (SWEDEN), COCA-COLA AMATIL (POLAND), CYFROWY POLSAT, DEICHMANN, DUKA POLSKA, DIOR, ENERGIS POLSKA, FABRYKA NARZĘDZI FANAR, FEDEX POLSKA, GAWEX MEDIA, GAZETAPRACA.PL, GRUPA ATLAS, HBO POLSKA, HERBALIFE, HERZ ARMATUREN, INCO VERITAS, ING COMMERCIAL FINANCE, ING LEASE POLSKA, NTERCHAMP CO. LTD, INTERDRUK CORPORATION , JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL, KOSMOPROF, KOTLIN DYSTRYBUCJA, KOWARY, LOTOS PARTNER, LEKKERLAND POLSKA, MANROLAND, MAZURKAS TRAVEL POLAND, MEDIA SATURN, MILLENIUM LEASING, MILLENNIUM BANK, NESPRESSO, NESTLÉ WATERS POLSKA, NOKIA, OPEK, OPTIMUM DISTRIBUTION, ORANGE, OTIS, PHILIP MORRIS POLSKA, PIOTR I PAWEL, POLMOS WROCŁAW, POLPHARMA, POLSKIE SKŁADY BUDOWLANE, POLYMUS, R.J.REYNOLDS TOBACCO (POLAND), R.J.REYNOLDS TOBACCO (UKRAINE), RABEN LOGISTICS, RAISIO FEED LTD (FINLAND), SCANIA POLSKA, SCHIEDEL POLSKA, SEGRAM POLSKA, SEPHORA, SODEXHO PASS, SONY PICTURES, STAR FOODS INTERNATIONAL, STAREDIA SA/UKRAINE, STRABAG, TAC POLSKA, TP INTERNET, UBISOFT, UNIDECO (UKRAINE), UNO FRESCO TRADEX, UPC (UNITED PAN COMMUNICATION), WARNER, WARTA GLASS

Jest członkiem następujących organizacji:

ABSEL (Association for Business Simulation and Experiential Learning) • ACTO (Association of Coach Training Organizations) • ASTD (American Society for Training & Development) • IBDC (International Business Development Center) • IPPP (Instytut Partnerstwa Prywatno Publicznego) • EBDA (European Business Development Association) • WABC Worldwide Association of Business Coaches • SDG Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych

Tomasz Franczak Trener

Tomasz Franczak

Charyzmatyczny trener, niezwykle inspirujący coach biznesowy, specjalista w dziedzinie zarządzania zespołami handlowymi.

Karierę zawodową rozpoczął na początku lat dziewięćdziesiątych zdobywając specjalistyczne doświadczenie w handlu produktami inwestycyjnymi poprzez zróżnicowane kanały dystrybucji oraz budując relacje z klientami ze sfer push i pull. Następnie po objęciu stanowiska Szefa działu Marketingu w koncernie SCHNEIDER ELECTRIC POLSKA przez kolejne lata zdobył bogate i unikalne doświadczenie w zarządzaniu projektami, wdrażaniem na rynek nowych produktów oraz organizacji ogólnopolskich i regionalnych akcji promocyjnych.

Objęcie stanowiska Dyrektora Sprzedaży w prężnej firmie FMCG zajmującej się dystrybucją parafarmaceutyków na rynku masowym umożliwiło pogłębienie wiedzy dotyczącej funkcjonowania zespołów handlowych oraz narzędzi sprzedaży na tym najbardziej drapieżnym i dynamicznie rozwijającym się rynku co zaowocowało wieloma projektami z zakresu zarządzania sprzedażą i zespołem sprzedawców, negocjacji a także wykorzystania technik wywierania wpływu oraz skutecznej argumentacji.

Posiada ponad 20 lat praktycznego doświadczenia zawodowego i prawie 400 osobiście realizowanych i nadzorowanych projektów doradczych, szkoleniowych i badawczych między innymi dla:

AGORA, ALIOR BANK, AMBRA, BRE LEASING, CANAL+, CANON POLSKA , DELPHI, HOTEL BRISTOL, KOMATSU, NESTLE, PLAY/(P4), AMER SPORT, ASTER, AUCHAN POLSKA, BAKOMA, BNP PARIBAS (FORTIS BANK), BRITISH AMERICAN TOBACCO POLSKA, BRVZ, CANAL+, CARRIER, CARREFOUR, CARLSBERG, PEKAO SA, CHANEL, CITIBANK, POLSAT, DEICHMANN, DIOR, DUKA, EUROZET, FED- EX, HBO, HENKEL, ING COMMERCIAL FINANCE, ING CAR LEASE, ING LEASE, INTERCHAMP, ITI NEOVISION, JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL, KOTLIN, SPOŁEM, LOTOS, LEKKERLAND, MEDIA SATURN, MILLENIUM LEASING, MILLENNIUM BANK, MULTIMEDIA, NESPRESSO, NESTLÉ WATERS, NOKIA, OTIS, PHILIP MORRIS POLSKA, POLPHARMA, SCANIA, SCHIEDEL, SEPHORA, SHERATRON, SODEXHO PASS, STORCK, STRABAG, UBISOFT, UCB PHARMA, UPC, VATTENFALL, VIASAT, VISION EXPRESS, VOBIS

Jest członkiem następujących organizacji:

• ABSEL (Association for Business Simulation and Experiential Learning) • ACTO (Association of Coach Training Organizations) • ASTD (American Society for Training & Development) • IBDC (International Business Development Center) • IPPP (Instytut Partnerstwa Prywatno Publicznego) • EBDA (European Business Development Association) • WABC Worldwide Association of Business Coaches

Grupy docelowe

Pracownicy z dużym stażem.
Oczywiście procesem rozwojowym z wykorzystaniem troachingu objęta może być każda grupa pracowników. W swoim założeniu narzędzie zostało jednak stworzone z myślą o pracownikach bardziej zaawansowanych, z długoletnim stażem i takich, którzy przeszli już wiele szkoleń.
Pojedyncze osoby o wysokiej specjalizacji.
Wysokiej klasy eksperci zarządzający projektami, produktami czy kluczowymi obszarami firmy.
Średnia i wyższa kadra zarządzająca.
W wielu firmach jest zbyt mało osób na nstanowiskach kierowniczych lub osoby te mają tak bardzo różniące się obszary odpowiedzialności, że bezcelowe jest organizowanie dla nich szkolenia zamkniętego.

Rozwiązania konkurencyjne wobec szkoleń otwartych

Kiedy koniecznością jest podnoszenie swoich kwalifikacji, wszystkie te grupy są właściwie skazane na korzystanie ze szkoleń „otwartych”, w których niestety:

 • Uwaga trenera jest rozproszona na kilkanaście osób (grupa)
 • Plan szkolenia nie zakłada pracy nad zagadnieniami dla pojedynczej osoby
 • Szkolenia takie, niejako z założenia, mają dość duży poziom ogólności

TROACHING jest doskonałą alternatywą dla szkoleń otwartych. Przy tym samym poziomie inwestycji otrzymujemy program doskonale dopasowany do potrzeb firmy i indywidualnych potrzeb program rozwoju. Maksymalną koncentracji na konkretnych problemach, a co za tym idzie wyjątkową skuteczność.

Wartość inwestycji

Cena jednej sesji jest równa średniej cenie szkolenia otwartego z danego obszaru

Inwestycja zawiera:

 • Szczegółową analizę i badanie potrzeb szkoleniowych
 • Przygotowanie wszelkich materiałów szkoleniowych i dydaktycznych (podręcznik, niezbędną literaturę uzupełniającą, itp.)
 • Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych szkoleń i konsultacji
 • Przygotowanie i przesłanie raportu podsumowującego przebieg i rezultaty zrealizowanego projektu

Inwestycja nie zawiera:

 • Kosztów przejazdu i akomodacji (nocleg, wyżywienie) uczestników szkolenia oraz konsultanta prowadzącego (w przypadku szkoleń odbywających się poza Warszawą i jej okolicami)
 • Cena nie zawiera kosztów wynajmu sal oraz cateringu dla uczestników szkoleń

Referencje

To wyjątkowo dobre i ciekawe rozwiązanie. W mojej sytuacji bardzo trudno znaleźć czas dla mnie i moich ludzi na tradycyjne szkolenia, szczególnie, że często ich jakość i skuteczność pozostawia wiele do życzenia. Dlatego bardzo polecam tak trenera jak i tą formułę szkolenia.Hubert Drabik
Przewodniczący Rady Nadzorczej Funduszu Inwestycyjnego VENTUS SA

Kontakt

ASSET Business Development Sp. z o.o.

Warsaw Financial Center
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel: (+48 22) 101 58 41
tel: (+48 22) 101 39 47
fax: (+48 22) 201 21 49
www.asset.pl
Strona na Google+

Dominik Frajberg

tel: 502 064 924
d.frajberg@asset.pl www.dominikfrajberg.pl

Karolina Gackowska

tel: 509 687 570
k.gackowska@asset.pl